geen titelgeen titel

Veelgestelde vragen

Is het mogelijk om in het weekend de sms berichten op een later tijdstip te ontvangen?

Ja, wij kunnen de instelling van het systeem aanpassen zodanig dat er rekening wordt gehouden met andere tijden in het weekend. Als u dit wilt neem dan contact met ons op. Overleg dit eerst met uw arts of verpleegkundige!

Ik heb een ander telefoonnummer gekregen. Hoe kan ik dit veranderen?

Het is belangrijk dat u uw verpleegkundige hiervan op de hoogte stelt. Daarnaast dient u deze veranderingen door te geven aan DiMove door ons te bellen op 020-7790344, of per e-mail via info@dimove.com. Als u deze gegevens per e-mail aan ons doorgeeft, schrijf dan uw gebruikersnaam in het e-mail bericht. Het is mogelijk dat wij u na ontvangst van een e-mail bericht opbellen om de gegevens te controleren.

Ik moet meerdere keren per dag mijn medicijn slikken, kan DiMove mij meerdere malen per dag een sms sturen als ik dit vergeet?

Ja. DiMove kan op zoveel momenten per dag ingesteld worden als nodig is.

Moet ik het medicijndoosje opladen? Hoe vaak moet dit gebeuren?

Het doosje hoeft slechts één maal per maand op geladen te worden, maar mag ook vaker opgeladen worden.

Mijn arts heeft het innamevoorschrift van mijn geneesmiddel veranderd (bijvoorbeeld van tweemaal daags naar viermaal daags). Hoe kan ik mijn innameperiodes veranderen?

Veranderingen kunt u doorgeven door DiMove te bellen op 020-7790344, of per e-mail via info@dimove.com. Als u deze gegevens per e-mail aan ons doorgeeft, schrijf dan uw gebruikersnaam in het e-mail bericht. Het is mogelijk dat wij u na ontvangst van een e-mail bericht opbellen ter verificatie van de gegevens.

Ik wil graag dat iemand anders ook wordt gewaarschuwd per sms bericht als ik mijn geneesmiddel vergeet. Is dat mogelijk?

Ja, het is mogelijk om een tweede sms herinneringsbericht te sturen, bijvoorbeeld naar een familielid. Als u dit wilt, laat ons dat dan weten door DiMove te bellen op 020-7790344, of per e-mail via info@dimove.com. Als u deze gegevens per e-mail aan ons doorgeeft, schrijf dan uw gebruikersnaam in het e-mail bericht. Het is mogelijk dat wij u na ontvangst van een e-mail bericht opbellen om de gegevens te controleren.

Werkt DiMove ook in het buitenland?

Ja, het medicijndoosje werkt in vrijwel alle landen ter wereld. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals Japan en Zuid-Korea. Het medicijndoosje maakt voor communicatie gebruik van het GSM netwerk, hetzelfde netwerk als uw mobiele telefoon. Dat betekent dat het alleen werkt als het GSM netwerk voldoende dekking heeft. In Nederland is deze dekking vrijwel 100%, maar in andere landen kan dat buiten grote steden minder zijn. Over het algemeen geldt dat als u in het buitenland bent op een lokatie waar uw mobiele telefoon werkt, het medicijndoosje vrijwel zeker ook werkt.

Let op: als u per vliegtuig naar het buitenland reist dan gelden dezelfde voorschriften voor het medicijndoosje als voor een mobiele telefoon. Dat betekent dat u het medicijndoosje in het vliegtuig niet open mag maken. Zorg ervoor dat u het geneesmiddel dat u tijdens de reis nodig heeft uit het medicijndoosje haalt voordat u het vliegtuig in gaat. Het medicijndoosje past zichzelf niet automatisch aan een andere tijdzone aan. Dat betekent dat u de sms herinneringsberichten volgens de Nederlandse tijd blijft ontvangen. Als u naar een gebied met een andere tijdzone reist en u wilt dat tijdstippen van de sms herinneringsberichten worden aangepast neem dan contact met ons op.

Wordt elke opening van het medicijndoosje geregistreerd?

Ja, elke keer als u het doosje open- en dichtmaakt wordt dat door het systeem geregistreerd. Er zijn een paar uitzonderingssituaties in het programma van het systeem opgenomen die allen te maken hebben met het binnen korte tijd meerdere malen open- en dichtmaken van het doosje. Dit betekent dat als u het medicijndoosje opent op een moment dat dit niet nodig is voor het gebruik van uw geneesmiddelen, bijvoorbeeld om het doosje te demonstreren, dit toch wordt geregistreerd door het systeem. Als dit gebeurt en u wilt dat wij deze registratie uit het systeem verwijderen, neem dan contact op met DiMove.

Hoe wordt informatie over het geesmiddelengebruik van een patient aangeleverd aan een zorginstelling?

DiMove kan de informatie aanleveren volgens de specificaties van de zorginstelling, bijvoorbeeld geintegreerd in de bestaande applicaties en systemen van de organisatie. Daarnaast kan de zorgverlener gebruik maken van de applicatie van DiMove. Via de applicatie is het mogelijk om per patient Real-Time geneesmiddelengebruik te volgen en de registratie van aanvallen in te zien - deze applicatie kan via een beveiligde internet account overal worden benaderd. Het is ook mogelijk om periodieke rapportage overzichten te ontvangen, bijvoorbeeld als pdf per e-mail - dagelijks, wekelijks, maandelijks of per opgegeven periode. Sommige zorgprofessionals kiezen ervoor om kopieen van herinneringsberichten die per sms naar de patient gaan per e-mail aangeleverd te krijgen.