geen titelgeen titel

Epilepsie

Epilepsie is één van de meest voorkomende chronische neurologische aandoeningen. Deze functiestoornis van de hersenactiviteit die meestal plotseling optreedt uit zich bij de patiënt in de vorm van aanvallen met allerlei uitingsvormen. Dit kunnen nauwelijks waarneembare maar voor de patiënt bijzonder hinderlijke verschijnselen zijn, maar ook een hevig verlopende tonisch clonisch insulten zijn. Vooral bij deze laatste treedt vaak een lange periode van bewusteloosheid op.

De behandeling van epilepsie is vooral door middel van medicijnen. De patiënt moet gedurende een lange periode, vaak zelfs zijn hele verdere leven, dagelijks medicatie gebruiken. Ook bij de patiënt met epilepsie, vergelijkbaar met patiënten met een andere chronische ziekte, wordt vaak gezien dat de medicatie vergeten wordt. Bij epilepsie kan het vergeten van de medicijnen het optreden, of zelfs het versterkt terugkeren, van aanvallen als gevolg hebben.

Ook Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is steeds op zoek naar het optimaliseren van de zorg voor de epilepsie patiënt waardoor de kwaliteit van leven voor de patiënt en zijn of haar familie omhoog gaat. Een van deze hulpmiddelen is het elektronisch medicijndoosje.Wilt u meer weten ? Bel ons of stel uw vraag.