geen titelgeen titel

Disclaimer

De informatie op DiMove.com komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Evalan BV. Evalan besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van DiMove.com. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Evalan kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op DiMove.com. Het is mogelijk dat via DiMove.com toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Evalan kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Copyright

Evalan behoudt zich het auteursrecht op de via DiMove.com verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen van DiMove.com mag zonder schriftelijke toestemming van Evalan openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.