geen titelgeen titel

Het DiMove Project

Van de epilepsiepatiënten vergeet ca 50 % regelmatig medicijnen in te nemen. Om de aanvallen te verminderen is nauwkeurig medicijngebruik van wezenlijk belang. Met de elektronische gegevens van de real-time medicatie monitor (RTMM) en de gegevens uit de digitale van de patiënt kunnen artsen en onderzoekers het medicatieproces heel precies volgen en beter inzicht krijgen in het patroon van aanvallen van een patiënt.

"Als het moet, kunnen artsen corrigerende maatregelen nemen, waardoor de kwaliteit van leven van hun patiënten verbetert", motiveert dr. ir. Marike Hettinga, deze vorm van Telezorg.

Hettinga geeft op Windesheim leiding aan het lectoraat ’ICT-innovaties in de Zorg’ dat onder meer onderzoek doet naar het effect van ’de elektronische pillendoos’ op medicatie-inname, epilepsieaanvallen en levenskwaliteit van patiënten.

Inzicht in medicatietrouw- en patronen

Na een vooronderzoek met enthousiaste reacties waren de resultaten dusdanig goed dat de patiënten na afloop ’de elektronische pillendoos’ graag wilden blijven gebruiken.

DiMove is een driejarig vervolgproject waarin verder onderzoek wordt gedaan. Dit onderzoek moet inzicht geven in medicatietrouw en - patronen. Ook moet het uitwijzen welk effect het digitaal monitoren heeft op de beslissingen van artsen. Schrijven ze daardoor misschien minder medicijnen voor of andere?

Telezorg

Met de ontwikkeling van een speciale methodiek wil Hettinga ervoor zorgen dat de zorgsector de kennis die het DiMove-project oplevert, structureel kan inzetten in de Telezorg.

Hettinga: "Telezorg is een slim en doelmatig middel. Met de inzet van deze technologie kunnen bijvoorbeeld patiënten met chronische ziekten zelf bepaalde controletaken uitvoeren. Het computersysteem stuurt vervolgens de controlegegevens automatisch door naar de zorgverleners."

De toepassing van Telezorg ondersteunt hen bij het nemen van adequate beslissingen. Door een efficiëntere manier van werken zorgt Telezorg ook voor werkverlichting en het terugdringen van de kosten in de zorg.

ICT-innovaties in de Zorg

Het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van Windesheim richt zich op het beantwoorden van vragen als: "Hoe kunnen we de zorg verbeteren met behulp van ICT-innovaties. Wat zijn de effecten? Wordt de zorg er inderdaad beter van?"

Als lector is dr. ir. M. Hettinga verantwoordelijk voor kennisspecialisatie en de opzet van lang lopende onderzoekslijnen.